Postat över hela Sverige, möter ej upp. Priset går att diskutera