Jag är located i Sthlm. Möts upp vid behov annars fraktar jag allt mer än gärna ☺️