Kategorier Varumärken

Terms & Conditions

Välkommen till Plick! Vi driver en social marknadsplats där du kan köpa och sälja second hand varor. För att Plick ska vara så tryggt och säkert som möjligt måste alla som använder vår plattform följa våra användarvillkor. Läs igenom villkoren och kontakta vår support om du har några frågor eller om du vill prata om vad våra användarvillkor innebär för dig. 

1. Allmänt

Dessa villkor (“Användarvillkoren”) tillsammans med övriga villkor som finns på Plicks webbplats och mobila applikationer (tillsammans benämnda “Plattformen”) reglerar användningen av Plicks tjänster (“Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av Plick AB, org. nummer 556921-1344 (“Plick”, “oss” eller “vi”). 

Genom att använda Tjänsterna godkänner du Användarvillkoren och åtar dig att följa vad som står i dem. Denna version av Användarvillkoren gäller från och med den [13/7] 2022. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant.

2. Köp och försäljning av varor mellan privatpersoner

Avtal om köp och försäljning av vara ingås mellan köpare och säljare via Plicks tjänst. Plick är inte part i denna avtalsrelation och ansvarar inte för varor som annonseras på Plattformen. Det innebär att frågor som handlar om köpet, till exempel frågor om varans skick eller överensstämmelse med beskrivningen i annonsen ska hanteras direkt mellan köpare och säljare. 

När du köper och säljer varor via Plattformen ansvarar du som är under 18 år för att ha inhämtat nödvändigt samtycke från dina föräldrar eller annan förmyndare. 

Tänk på att konsumentskyddsregler inte gäller vid köp mellan privatpersoner. Detta innebär bland annat att du inte har någon ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp om du är missnöjd med varan.

3.  Användarkonto

För att få tillgång till Tjänsterna måste du registrera ett användarkonto hos oss i enlighet med instruktionerna som finns på Plattformen. 

För att skapa ett konto hos Plick måste du vara minst 13 år gammal. 

Tänk på att ditt konto är personligt och att du ansvarar för att hålla inloggningsuppgifterna för dig själv. Om du misstänker att någon annan har fått access till ditt konto ska du omedelbart ändra lösenordet. Om du misstänker att ditt konto missbrukas ska du genast kontakta vår support och meddela vad som skett. 

Det är inte tillåtet att ha mer än ett användarkonto om du inte har fått särskild tillåtelse från oss innan. 

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent blockera eller stänga av användare som använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren eller som på annat sätt missbrukar eller manipulerar Tjänsterna.

4. Regler för användning av Plattformen

När du använder Plattformen åtar du dig att inte: 

 • tillhandahålla falsk eller missledande information i ditt konto; 
 • tillåta annan att använda Tjänsterna i ditt namn; 
 • använda Tjänsterna om du har blivit avstängd av Plick; 
 • samla in någon data från Plattformen; 
 • ladda upp eller skicka naket eller våldsamt innehåll eller innehåll som är kränkande, hotfullt, trakasserande, obscent, vilseledande, falskt, offensivt, nedsättande eller i övrigt använda dig av otrevligt eller opassande språk; 
 • försöka påverka eller manipulera användares omdömen och kommentarer; 
 • erbjuda dig att sälja annat än kläder, skor och accessoarer; 
 • vidta åtgärder för att kringgå, minimera eller manipulera den ersättning som Plick får för tillhandahållande av köparskydd och säljavgift; 
 • skicka skräppost, spam eller reklam; eller 
 • missbruka användande av Plattformen genom att medvetet introducera virus, trojaner eller annat material som kan skada Plattformen.
 • uppmana till att flytta transaktioner utanför plick till en tredjepartsapp eller -tjänst. 
 • sälja via dropshipping; 

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent blockera eller stänga av användare som använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren eller som på annat sätt missbrukar eller manipulerar Tjänsterna. Plick kan komma att vidta ytterligare åtgärder som anses nödvändiga och proportionerliga i förhållande till det som skett. 

Under tiden som vi utreder ett misstänkt brott kan vi tillfälligt begränsa din åtkomst till Plattformen.

5. Immateriella rättigheter

Plick, eller Plicks licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material Plicks exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Plattformen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Plattformen utan föregående skriftligt tillstånd från Plick.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Plattformen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från Plick.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

6. Annonseringsregler

För att annonsera på Plick måste du följa våra regler för annonsering. 

Vad som anges i denna punkt avseende regler för annonsering ska inte uppfattas som komplett eller uttömmande utan endast exemplifierande. Du som användare är personligen ansvarig för din annons och ansvarar själv för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler eller av Plick uppställda regler. 

Tillåtna varor
Plick tillåter endast annonsering av kläder, skor, accessoarer och skönhetsprodukter. 

Beskrivning
Annonstexten ska innehålla beskrivning av varan i annonsen. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser. Det är inte tillåtet att använda sig av sökord eller taggar i annonsen som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke. 

Bilder
Bilder som publiceras ska vara relevanta för varan som annonseras. Det är inte tillåtet att ta bilder som inte tillhör dig utan tillåtelse. Sådana bilder kan vara skyddade under upphovsrättslagen. 

Stötande och kränkande innehåll
Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer är inte tillåtna på Plattformen. Bilder av kränkande, stötande eller uppseendeväckande karaktär tillåts inte. 

Underkläder
Bilder på människor som visar underkläder är inte tillåtet.

Publicering
Plicks tjänst avseende annonsering anses fullgjord när annonsen har publicerats på Plattformen. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen när du har sålt det som du har annonserat. 

Granskning och kontroll
Plick förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot Användarvillkoren, tredje parts rättigheter, annan rättslig reglering eller mot Plicks principer och anda. Plick förbehåller sig rätten att justera annonstext om texten bryter mot annonseringsregler och annonsen efter ändringen är tillåten.

Meddelandetjänst och kommentarsfält
I Plicks meddelandetjänst kan du som har ett konto hos Plick skicka och ta emot meddelanden. På Plick finns det även möjlighet att lämna kommentarer på varor. När du använder meddelandetjänsten visas ditt användarnamn för den du skickar och tar emot meddelanden från. När du skriver kommentarer kan andra användare se ditt användarnamn och din kommentar. På Plick förväntar vi oss att våra användare håller en god och trevlig ton, det är därför inte tillåtet att: 

 • hota, trakassera eller i övrigt agera stötande mot annan användare; 
 • använda Plicks meddelandetjänst eller kommentarsfält för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling; eller
 • i övrigt missbruka Plicks meddelandetjänst eller kommentarsfält, t.ex. genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden. 

Plick kan filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden och kommentarer med stötande eller otillåtet innehåll. Plick kan också stoppa meddelanden och kommentarer eller ta bort innehålls om strider mot Användarvillkoren eller som vi har skäl att anta strider mot gällande lagar och regler. Plick förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten och kommentarsfältet eller som använder den på ett sätt som är till skada för Plick eller andra användare. 

Omdömen
Plick tillåter användare att lämna omdömen om andra användare och av varor som annonseras av säljare via Tjänsterna, dessa omdömen kan komma att göras fritt tillgängliga på Plattformen. Plick har regler kring vad man får skriva i ett omdöme och omdömen som bryter mot reglerna kan tas bort. Omdömen får inte innehålla: 

 • personuppgifter;
 • länkar, bilder eller skript;
 • hets mot folkgrupp;
 • pornografiskt material;
 • hot, trakasserier eller olämpligt språk; eller
 • reklam. 

Det är inte tillåtet att inhämta eller lämna falska omdömen i syfte att påverka sin eller annans trovärdighet som säljare. 

Piratkopior och förfalskningar
Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar på Plick. Sådan annonsering är olaglig och kan leda till straffansvar och skadeståndsskyldighet. När du säljer märkesprodukter ansvarar du för att varan är original. 

7. Avgifter

När du använder Tjänsterna tillkommer i vissa fall avgifter, dessa avgifter redovisas då tydligt i flödet. Avgifter tillkommer t.ex. för tilläggstjänster som köparskydd och frakt. Du kan läsa mer om Plicks vid var tid gällande avgifter på våra hjälpsidor.

Uttagsavgift Plick Wallet

Det är inte längre möjligt att sätta in pengar på ditt Plick Wallet konto, men om du sedan tidigare har satt in pengar på ett Plick Wallet  konto och vill flytta över pengarna till ditt bankkonto behöver du betala en uttagsavgift. Du kan läsa mer om detta på våra hjälpsidor.

8. Ditt innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av Tjänsterna skapar och/eller lägger upp på Plattformen som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (”Användargenererat innehåll”).

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Plattformen i enlighet med Användarvillkoren.

Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Plick även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Plattformen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du Plick en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Plick får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Plicks rättigheter kvarstår även efter att det Användargenererade innehållet har tagits bort från Plattformen.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Plick för Plicks användning av det Användargenererade innehållet.

9. Betaltjänsten

När du säljer varor via Plick kan köpare välja att betala med vår säkra betaltjänst (“Betaltjänsten”) som tillhandahålls av Rocker AB (“Rocker”). 

Betalningen av varor och fraktavgifter till Rocker regleras genom Rockers allmänna villkor. Om köparen väljer att betala via Betaltjänsten måste säljaren bli kund hos och verifiera sitt Plick-konto hos Rocker för att kunna genomföra utbetalning. Om säljaren inte kan eller vill bli kund hos Rocker ska säljaren inte överlämna varan till köparen utan istället skyndsamt kontakta Plick. 

Köpare som väljer att betala med Betaltjänsten omfattas av vårt köparskydd. Köparskyddet som innebär att du som köpare får pengarna tillbaka om varan inte är densamma som säljaren utlovat under förutsättning att du följer våra villkor och eventuella instruktioner och varan överlämnas till säljaren. För köparskyddet betalar köparen en avgift till Plick som visas tydligt på Plattformen innan betalning, du kan läsa mer om vid var tid gällande avgifter här.  

Om en köpare väljer att köpa en vara med Betaltjänsten kommer säljaren att få meddelande om att köp har skett. När säljaren får sådant meddelande måste säljaren överlämna varan på det sätt som köparen har valt vid köpet, dvs. genom att boka frakt via den fraktlösning som köparen har valt eller komma överens med köparen om mötesplats för överlämning av varan. Säljaren måste överlämna varan inom den tid som anges på kvittot för såld vara i säljarens Plick-konto. Information om när köparen genomförde betalningen visas i kvittot för såld vara på Plattformen. Om varan inte överlämnas inom denna tid kommer köpet att gå åter och pengarna att betalas tillbaka till köparen.

När säljaren har överlämnat varan måste säljaren bekräfta detta via Plattformen. Därefter kan säljaren välja utbetalningsmetod för pengarna som betalats för varan. 


Plick upphör att använda Plick Wallet som betalmedel på Plattformen den [13/7] 2022. Om du har pengar innestående i din Plick Wallet kan du fortfarande komma åt dem för att göra en utbetalning till ditt bankkonto, men du kan inte längre använda pengar i din Plick Wallet för att köpa varor på Plattformen. 

10. Frakta via Plick

När köpare väljer att använda Betaltjänsten kan köparen köpa frakt direkt via Plick från de transportörer som finns angivna i Plicks flöde. Köparen betalar för frakten genom att priset för frakten läggs på det pris som köparen betalar via Betaltjänsten. 

När köparen har lagt till frakt och betalat via Betaltjänsten får säljaren information om att säljaren ska boka frakt. Säljaren ska därefter boka, paketera och skicka paketet med den transportör som anges av Plick. 

Säljaren har 7 dagar på sig att lämna paketet till transportör eller boka upphämtning av paketet från det att köparen genomförde betalningen annars återbetalas pengarna automatiskt till köparen. När paketet har anlänt till paketombud har köparen att förhålla sig till vald fraktleverantörs tidsfrist för uthämtning av paketet innan det returneras till säljaren. Om paketet returneras till säljaren på grund av att köparen inte har hämtat ut det i tid har Plick rätt att debitera köparen kostnaden för returfrakten. Plick förbehåller sig även rätten att debitera säljaren för tillkommande fraktavgifter som uppstår på grund av att säljaren har angett fel vikt eller mått på det paket som skickas.

När paketet har hämtats ut har köparen 24 timmar på sig att kontrollera att varan är densamma som säljaren har utlovat hos Plick. Om köparen anser att varan väsentligen avviker från vad säljaren har utlovat måste köparen reklamera varan inom 24 timmar från uthämtande. Detta sker genom att köparen använder vår rapporteringsfunktion och startar ett tvistlösningsförfarande. Du kan läsa mer om tvistlösningsförfarandet under punkt 15 nedan. 

Vid transportskada eller utebliven leverans ska köparen kontakta vår support så snart skadan uppmärksammades. 

Avsändaren ansvarar för att kontrollera att varan som ska skickas uppfyller leveransvillkoren i punkt 11 nedan.

Frakttjänsten tillhandahålls av Plick som företag till köpare och säljare som konsumenter. När du köper tjänster av ett företag via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att använda frakttjänsten frånsäger sig köpare och säljare ångerrätt gentemot Plick med anledning av avtalet mellan köpare och säljare om att köpa respektive sälja varan med frakttjänsten.

11. Leveransvillkor

För transporten tillämpas leveransvillkoren  i NSAB 2015.

Avsändaren av en försändelse måste förpacka gods som ska fraktas  med hänsyn till dess känslighet, så att det klarar normala påfrestningar som uppstår på en försändelse som fraktas  i samlastningstrafik, vilket ofta inkluderar terminalhantering och maskinsortering. Förpackningen ska samtidigt vara utformad så att avsändarens eget gods inte kan orsaka skada på annat gods under transporten.

Följande varor accepteras inte för transport:

 • Varor med flytande innehåll/vätskor
 • Temperaturkänsliga varor (värme/kyla)
 • Livsmedel
 • Läkemedel
 • Narkotika och droger
 • Alkohol
 • Tobaksprodukter
 • Levande växter
 • Levande eller döda djur
 • Lik/likdelar och urnor eller liknande med aska
 • Däck
 • Kontanter, värdepapper eller liknande
 • Licenspliktiga skjutvapen, luftvapen och kopior eller replikor av dessa vapen, oavsett tillverkningsår. Ej heller vapendelar eller ammunition
 • Farligt gods/farligt avfall, samtliga ADR-klasser (ej heller i begränsad mängd)
 • Varor som omfattas av exportrestriktioner

Avsändaren ansvarar för att försändelsens innehåll inte strider mot ovanstående restriktioner. Plick ansvarar inte för försändelser som strider mot Användarvillkoren. Paket med innehåll som strider mot ovanstående restriktioner kasseras eller förstörs av transportören vid upptäckt och polisanmälan kan komma att ske. Avsändaren ska ersätta Plick och transportören för all skada som uppkommer av att avsändaren brutit mot restriktionerna.

Plick ansvarar inte för försändelser som strider mot Användarvillkoren. Om avsändaren försöker skicka paket med innehåll som strider mot Användarvillkoren har transportören rätt att avstå från att frakta paketet, kassera det eller förstöra dess innehåll. Avsändaren ska ersätta Plick och transportören för skada som uppstår till följd av att avsändaren brutit mot Användarvillkoren. Avsändaren är också skyldig att ersätta Plick för eventuella kostnader för förstöring och andra administrativa kostnader.

Transportören kan undersöka och vid behov, öppna en försändelse om man misstänker att den innehåller förbjudet material eller i sig är farligt att skicka. Detsamma gäller om det finns misstankar om att varan inte är korrekt förpackad och av detta skäl antas kunna skada personer, utrustning eller andra paketförsändelser. Transportören har också rätt att öppna ett paket om det inte är märkt på föreskrivet sätt i syfte att försöka genomföra leverans av paketet.

Följande ramar gäller för frakt som köps via Plick:

Klicka här för att läsa om paketstorlekar och fraktleverantörer som är tillgängliga via Plick.

För kollin/sändningar som överstiger, i länken ovan, angivna maximala mått- och viktgränser utgår en tilläggsavgift.

Transportetiketten ska i sin helhet rymmas på kollits ovansida.

Transportören är inte skyldig att distribuera gods som överskrider, i länken ovan, angivna – begränsningar. Transportören förbehåller sig därför rätten att hantera sådant gods på annat sätt än som framgår av dessa allmänna villkor.

Avisering av försändelse kan ske via SMS, e-post eller brev.

Paket ska vara märkt enligt de instruktioner som tillhandahålls vid beställning av frakt.

Transportören kan kräva att den som hämtar ut en försändelse legitimerar sig genom uppvisande av godkänd legitimation.

12. Behandling av personuppgifter

Vid användning av Tjänsten behandlar Plick dina personuppgifter. I vår integritetspolicy framgår hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. 

Personuppgifter som är nödvändiga för att utföra transaktioner via Plick behandlas också av våra samarbetspartner för betal- och frakttjänster som personuppgiftsansvariga. Vilka våra samarbetspartners är framgår tydligt i Tjänsten och där finns också mer information om respektive samarbetspartners personuppgiftsbehandling. 

13. Premium-tjänster

Plick erbjuder tilläggstjänster som bland annat innebär ökad marknadsföring av användares profiler och annonser. Du kan läsa mer om Plicks vid var tid tillgängliga premium-tjänster i Tjänsten.

Premium-tjänsterna tillhandahålls av Plick men debiteras via Google/Apple beroende på vilket operativsystem du använder. För att kunna utöva din ångerrätt behöver du därför kontakta din Google/Apple direkt, du hittar mer info om hur du utövar din ångerrätt i Apples app store här och i Google Play här.

14. Ansvarsbegränsning

Plick garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Plattformen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Plicks kontroll och vi ställer inga garantier gällande Plattformens funktion eller tillgänglighet. Plick kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Plattformen och dess innehåll.

Plattformen är huvudsakligen en annonsplats. Plattformen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa de varor som anges i Användarvillkoren. Plick har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av en vara är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Plattformen. Plick ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Plick ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av Tjänsterna som en direkt följd av vårdslöshet från Plicks sida. Plick ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Vid tekniska fel som påverkar annonseringen ersätts högst den ersättning som betalats till Plick i form av köparskydd eller säljavgift.

Plick ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller felaktig information i annonstexten.

15. Tvistlösningsförfarande

Om du inte respekterar angivna tidsramar kommer tvisten att avgöras till motpartens fördel. 

Plicks tvistlösningsförfarande kan endast användas för köp som har betalats via Betaltjänsten och där frakt har bokats via Plick. 

Om köparen har reklamerat varan i rätt tid kommer parterna att få meddelande från Plick om att köparen har reklamerat varan. I samband med detta påbörjas tvistlösningsförfarandet. 

Köparen och säljaren ska först försöka komma överens på egen hand och meddela Plick om de hittat en lösning. Om parterna inte kan lösa tvisten på egen hand kan köparen eskalera tvisten till Plick. 

Både köpare och säljare ska samarbeta med Plick under tvistlösningsförfarandet och tillhandahålla den information som Plick anser nödvändig. När Plick efterfrågar information behöver respektive part ge Plick  informationen inom 48 timmar, om Plick inte får svar under denna tid kommer tvistlösningsförfarandet att avgöras till motpartens fördel. 

Om tvistlösningsförfarandet beror på att köparen anser att varan inte stämmer överens med vad säljaren utlovat måste köparen kunna bevisa att det föreligger fel i den vara som säljaren har sålt genom att ge Plick underlag som visar att varan skiljer sig från vad säljaren utlovat. Köparen ska stå  för de kostnader som kan uppstå för att visa att det är fel på varan. Plick kommer att vidta rimliga åtgärder för att utreda och fatta ett välgrundat beslut baserat på den information vi har och som Plick har fått i samband med tvistlösningsförfarandet.

Om tvistlösningsförfarandet beror på att varan inte har kommit köparen tillhanda måste säljaren lägga fram bevisning för att varan har skickats eller levererats på annat sätt till köparen. Sådan bevisning kan normalt sett tas fram via transportören. Om säljaren inte kan lägga fram sådan bevisning kommer tvistlösningsförfarandet att avgöras till köparens fördel. 

Tvistlösningsförfarandet kan ge något av följande resultat: 

 • köparen behöver skicka varan till Plick, till en tredje part som Plick anger eller tillbaka till säljaren, 
 • Plick bedömer att varan väsentligen avviker från vad säljare har utlovat, varpå säljaren återfår varan och behöver återbetala det köparen har betalat för varan,

Plick bedömer att varan inte väsentligen avviker från vad säljaren har utlovat, varpå säljaren får behålla betalningen för varan och köparen får behålla varan. 

16. Ångerrätt

Annonsering och tilläggstjänster

Tjänsten tillhandahålls av Plick som företag till dig som konsument. När du köper tjänster av ett företag via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. När du annonserar på Plick frånsäger du dig din ångerrätt eftersom Tjänsten innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Plicks tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för eventuella tilläggstjänster som du använder i samband med annonsering.

Frakttjänsten
Frakttjänsten tillhandahålls av Plick som företag till köpare och säljare som konsumenter. När du köper tjänster av ett företag via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att använda frakttjänsten frånsäger sig köpare och säljare ångerrätt gentemot Plick med anledning av avtalet mellan köpare och säljare om att köpa respektive sälja varan med frakttjänsten.

Premium-tjänster
Premium-tjänsterna tillhandahålls av Plick men debiteras via Google/Apple beroende på vilket operativsystem du använder. För att kunna utöva din ångerrätt behöver du därför kontakta din Google/Apple direkt, du hittar mer info om hur du utövar din ångerrätt i Apples app store här och i Google Play här.

17. Skadeersättning

Användare åtar sig att hålla Plick skadelöst för det fall tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med Användarvillkoren, gällande lag eller tredje parts rättigheter. 

18. Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med Plick, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

19. Förändringar i Tjänsterna

Plick kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Plick rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

20. Förändringar i Användarvillkoren

Plick kan komma att ändra Användarvillkoren från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig om förändringarna innan de träder i kraft. Den version som är gällande kommer att finnas publicerad på Plattformen. 

21. Tvist

Om du inte är nöjd med Plicks hantering av eventuella klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Svensk rätt tillämpas på detta avtal och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

 

Hämta appen!

Hej kompis!

I plick-appen har du fri tillgång till alla funktioner och kan gratis lägga upp saker till försäljning. ladda hem appen gratis för att köpa, sälja, följa och likea. plick finns på App Store och Google Play!

Gå till App Store Gå till Google Play Android app on Google Play